Als voorwerpen op het werk of de werkplek zelf de gezondheid in gevaar brengen, moet de werkgever beschermende maatregelen nemen. Alle medewerkers moeten aan het werk kunnen zonder het gevoel te hebben dat er gevaar op de loer ligt. Denk hierbij aan kapotte productiemachines, verkeerde omgang met dampen en andere stoffen of onvoldoende beschermende kleding.

De Arbowet kent veel regels en richtlijnen. Dit omvat ook de thema’s werkplekinrichting, vluchtroutes, verlichting, geluidwering, kamertemperatuur en nog veel meer. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Arbeidsplaatsverordening, te vinden in de ArbSchG. Over dit onderwerp hebben we in het artikel “Wat staat er in de werkplaatsverordening?” de belangrijkste punten samengevat. Arbeidsveiligheid omvat ook een basis voor operationele beschermingsmaatregelen, namelijk de operationele risicobeoordeling:

aar wordt ingeschat welke mogelijke gevaren er in het bedrijf zijn. Werkprocessen, de werkplek zelf, de arbeidsmiddelen en andere belangrijke criteria worden geanalyseerd. De werkgever voert het onderzoek uit met interne deskundigen zoals arbeidsveiligheidsspecialisten. Ook de ondernemingsraad wordt geraadpleegd. Als je het niet zeker weet, kun je ook externe experts meenemen. Al met al is de risicobeoordeling van belang om zelfs maar te kunnen inschatten welke gevaren er kunnen zijn, omdat deze van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Welke mensen zijn beschermd?

Volgens de Arbowet zijn de volgende personen in het bedrijf beschermd:

  • Medewerkers,
  • Stagiaire,
  • Ambtenaren,
  • Rechters,
  • Soldaten
  • en arbeiders in werkplaatsen voor gehandicapten.

Het is niet alleen van belang dat de werkgever maatregelen voor de arbeidsveiligheid treft, maar dat de werknemer de belangrijkste regelgeving kent en door middel van opleidingen en nadere instructies op de hoogte wordt gesteld van veranderingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Wie is verantwoordelijk voor arbeidsveiligheid?

De werkgever is primair verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van het bedrijf. Hiervoor krijgt hij experts die hem ondersteunen. Met name specialisten voor arbeidsveiligheid, bedrijfsartsen, maar ook veiligheidsfunctionarissen maken er deel van uit. De taken en rechten van deze vakkrachten zijn geregeld in de Arbowet. Dus hier moet je oppassen dat je niets door elkaar haalt. De Arbowet en de Arbowet zijn twee verschillende onderwerpen.

Veel werkgevers vragen vandaag de dag van het personeel een deelname aan een vca basis cursus.